Generationsmøder

Generationsmøder handler om at skabe venskaber mellem beboere på plejehjem og børn/unge. Venskaber, der er forbundet med naturlig og regelmæssig kontakt, og som tager udgangspunkt i, at alle parter oplever, at man er sammen, fordi det gensidigt er givende.

I alle aldre får vi fornyet energi, når vi giver til andre. At få tid og nærvær fra andre er blevet en luksus i vores samfund, og det er lige præcis den kvalitet de ældre kan og meget gerne vil bidrage med.

Det at blive mødt – er vigtigt for alle mennesker. I barnehøjde kan de ældre umiddelbart se lidt slidte ud, men når først børnene lærer de ældre at kende, oplever jeg, at børnene i stedet får fokus på de ældres ressourcer, og at de ældre tilsvarende får fokus på børnenes ressourcer.

Beboerne på plejehjem og plejecentre er en ressource
Livet for en stor del af borgere på plejehjem og plejecentre bliver klart beriget, når der skabes en kontinuerlig kontakt mellem beboerne og nærliggende børne- /ungeinstitutioner.

De ældres nærvær
At opleve verdenen sammen med de ældre
At høre om gamle dage
At kunne gøre noget for de ældre
At kunne give de ældre omsorg

Der tales meget om sammenhængskraften i vores samfund – samværet bidrager i høj grad til sammenhængskraften på tværs af generationer

Børn & unge får samlet set – dannelse. At opleve livet på et plejecenter giver både indsigt i beboerens hverdag, og i plejecentret som en arbejdsplads. En indsigt, som de vil bringe med sig resten af livet.

Alle giver og alle får
Så ældre og børn & unge har reelt noget at give hinanden, og sammenfattende ved vi, at